วันปิยมหาราช ขอน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕(เสด็จพ่อ ร.๕) ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โนนรัง
23 ต.ค. 2022 11:30:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 46
วันที่  ๒๓   ตุลาคม วันปิยมหาราช ขอน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕(เสด็จพ่อ ร.๕) ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต...
โครงการชุมชนสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
26 ก.ย. 2022 19:52:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 62
"โครงการชุมชนสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน " โดย มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และความร่วมมือของเครือข่ายทหารผ่านศึก ผู้นำชุมชนและโรงเรียนพื้นที่...
ท้องถิ่นสานพลัง สร้างความรู้ สู่อำเภอเขื่องใน เมืองแห่งความสุข
9 ก.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 78
นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายก อบต.โนนรัง รับมอบประกาศเกียรติบัตร จาก นายอำเภอเขื่องใน และร่วมเวที "ท้องถิ่นสานพลัง สร้างความรู้ สู่อำเภอเขื่องใน เมืองแห่งความสุข" ระหว่างวันที่ 8-9 กันย...
โครงการศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพ และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.ย. 2022 10:45:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 103
โครงการศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพ และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
โครงการกีฬาเยาวชนตำบลโนนรังต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565
27 ส.ค. 2022 12:22:28 กิจกรรม อบต.โนนรัง 68
โครงการกีฬาเยาวชนตำบลโนนรังต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2)
11 ส.ค. 2022 14:09:48 กิจกรรม อบต.โนนรัง 75
อบต.โนนรัง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565