โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
28 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 19
จันทร์ที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยท่านนายกพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและส่วนราชการต่างๆ   ได้จัดทำ...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ลงพื้นที่สำรวจบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 67
22 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 29
วันที่ 22 พฤศจิกายน2566        นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มอบหมาย รองนายก/ เลขาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อย...
ประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 พ.ย. 2023 14:26:19 กิจกรรม อบต.โนนรัง 43
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566            นายพงศ์สิน  ธัญนันทิวรรธน์  นายก อบต.โนนรังประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย...
อบต.โนนรัง ร่วมรับรองข้อมูลครัวเรือนเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO
17 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 271
วันที่ 17 ตุลาคม 2566               นายพงสิน ธัญนันทิวรรธน์ นายก อบต.โนนรัง พร้อมคณะ ร่วมรับรองข้อมูลครัวเรือนเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านห่วงใยจากใ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 394
วันที่ 9 ตุลาคม 2566         ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ/จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
3 ต.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 329
วันที่ 3 ตุลาคม 2566           ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ/จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
อบต.โนนรัง จัดประชุม อปพร.ตำบลโนนรัง เพื่อมอบชุดเครื่องแบบ อปพร. และฝึกทบทวนระเบียบแถว
26 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 271
วันที่ 26 กันยายน 2566           อบต.โนนรัง จัดประชุม อปพร.ตำบลโนนรัง เพื่อมอบชุดเครื่องแบบ อปพร. และฝึกทบทวนระเบียบแถว
กองช่าง อบต.โนนรัง พร้อมด้วยการไฟฟ้าได้ทำการย้ายตู้ควบคุมไฟบ้านนาผาย หมู่ที่ 5
25 ก.ย. 2023 11:04:10 กิจกรรม อบต.โนนรัง 201
        กองช่าง อบต.โนนรัง พร้อมด้วยการไฟฟ้าได้ทำการย้ายตู้ควบคุมไฟบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ขึ้นไปไว้ที่สูงเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัย และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ชำร...
ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
25 ก.ย. 2023 11:03:15 กิจกรรม อบต.โนนรัง 98
ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 169
วันที่ 12 กันยายน 2566                นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนั...
   อบต.โนนรัง จัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
11 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 83
         อบต.โนนรัง จัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี
11 ก.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 83
วันที่ 11 กันยายน 2566             นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้งซาว
11 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 80
วันที่ 9 กันยายน 2566                นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และนายสฤษดิ์ โนนใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ร่วม...
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาซาว ณ ศาลาประชาคมบ้านนาซาว หมู่ที่ 2
1 ก.ย. 2023 16:37:54 กิจกรรม อบต.โนนรัง 121
นายพงศ์สิน  ธัญนันทิวรรธน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาซาว ณ ศาลาประชาคมบ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ต.โนนร...
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน และแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 ส.ค. 2023 15:45:54 กิจกรรม อบต.โนนรัง 89
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน และแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม และบ้านซะซอม(หมู่บ้านจัดการสุขภาพ) อำเภอโขงเจ...
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนรัง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 ส.ค. 2023 15:43:33 กิจกรรม อบต.โนนรัง 93
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนรัง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองเลิงหว้า วันที่ 18 สิงหาคม 2566
25 ส.ค. 2023 15:42:02 กิจกรรม อบต.โนนรัง 85
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองเลิงหว้า วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง