อบต.โนนรัง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น้ำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7
28 เม.ย. 2022 14:25:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 17
อบต.โนนรัง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น้ำ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7
อบต.โนนรัง สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านแก้งซาว หมู่ 3 และบ้านโนนรัง หมู่ 7
26 เม.ย. 2022 14:10:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 18
     อบต.โนนรัง สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านแก้งซาว หมู่ 3 และบ้านโนนรัง หมู่ 7 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวถนนอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณตำบลโนนรัง
22 เม.ย. 2022 15:50:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 55
ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวถนนอย่างต่อเนื่อง
อบต.โนนรัง ออกซ่อมแซมผิวถนน ภายใน ตำบลโนนรัง
21 เม.ย. 2022 11:50:21 กิจกรรม อบต.โนนรัง 29
21 เมษายน 2565 อบต.โนนรัง ออกซ่อมแซมผิวถนน ภายใน ตำบลโนนรัง
งานจัดเก็บรายได้ฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
18 มี.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 23
งานจัดเก็บรายได้ฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
28 พ.ย. 2021 18:30:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 43
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลโนนรังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เวลา 08.00-17.00 น. “ทุกเสียงคือพลัง เล...
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
23 พ.ย. 2021 15:15:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 14
                โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้งซาว เปิดพิธีโดยนายพีระศักดิ์ ทะร...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
9 ก.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 50
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ วัดบ้านนาซาว ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่อ...
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
18 พ.ย. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 68
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยท่านณรงค์  บุ้งทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ร่วมกันทำก...
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 มี.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 44
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดทำโครงการพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรในหน่วย...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
7 ก.พ. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 45
  การร่วมขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณโรงเรียนบ้านแก้งซาว หมู่ที่ 3 และโรงเรียนบ้านโนนรัง หมู่ที่ 7
การร่วมประชุม “ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลโนนรัง”
12 ต.ค. 2018 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 47
  การร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนตามโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลโนนรัง”
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
28 ส.ค. 2018 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 43
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและนายอำเภอเขื่องใน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรแล...